Center for Natur- og Nationalparkforskning

 

Roskilde Universitet

Forskningscenter på RUC.

Center for Natur- og Nationalparkforskning beskæftiger sig med de geografiske, økonomiske, politiske og ideologiske  rammer som de forskellige parktyper udvikler sig under.  Vi vil søge at udfordre de forestillinger som udvikler sig omkring de forskellige parktypers rolle,  bl.a. gennem forslag til udvikling af nye parktyper og analyser af parkernes rolle for udviklingen af arealanvendelse og forvaltning af de områder, der ligger udenfor parkerne. En bærende idé for centrets arbejde vil være opfattelsen af en natur- eller nationalpark som et ’eksperimentarium’ for integreret flersidig bæredygtig arealplanlægning og –forvaltning.